Amsterdam’s Italian icon since 1976.

Amsterdam’s Italian icon since 1976.

Singel 426 Amsterdam

+31 20 624 50 93

Address

CASA DI DAVID

Singel 426

1017 AV Amsterdam

+31 20 624 50 93

amsterdam@casadidavid.com

 

Follow us

@casadidavid

Now available (in Dutch): Tafel 18, waar het allemaal begon.

‘Tafel 18 is het ontroerende maar ook vermakelijke relaas van de geschiedenis van een Italiaans restaurant in Amsterdam. Tergelijkertijd bevat het de memoires van een leven, dat van Nicoletta Gezzi, al 46 jaar eigenares van het restaurant. In een vijftigtal korte hoofdstukken verhaalt Nicoletta Gezzi over haar jeugd in Italië, haar ervaringen als een Italiaanse vrouw in een nieuw land, het wel en wee van haar gezin en het restaurant dat meer is dan alleen een werkplek. Het is het toneel vanwaar ze het leven – het hare en dat van anderen – in de loop der jaren gadeslaat.’

(Link opens in the ABC Webshop)

Casa di David is equipped with Airocide, the NASA air purifier. The Clean Air System that keeps all areas clean and safe.